Restaurant Stromboli

Nedenfor finder du de vilkår og betingelser, der er gældende, når du handler hos [Stromboli]. Såfremt du har spørgsmål til nedenstående, er du velkommen til at kontakte [Stromboli] på nedenstående oplysninger.

 

Generelle oplysninger  

[Stromboli]

[CVR: 35176543] 

[Jægergårdsgade 88, 8000 Aarhus] 

[info@stromboli.dk]

[86196777]

 

  1. Handelsbetingelser

Ved køb på [Stromboli] hjemmeside, accepterer du at være underlagt disse handelsbetingelser (herefter ”Handelsbetingelser”).

 

Du bedes derfor venligst gøre dig bekendt med disse Handelsbetingelser, inden du foretager køb på [Stromboli.dk]. Såfremt du ikke accepterer Handelsbetingelserne, har du ikke mulighed for at aflægge en ordre via [Stromboli.dk], og har derved ikke mulighed for at gøre brug af [Stromboli] (herefter ”Restauranten”) bestillingstjeneste. Disse Handelsbetingelser gør sig gældende ved ethvert brug af [Stromboli.dk].

 

Restauranten forbeholder sig retten til enhver tid at ændre nærværende betingelser. Ændringerne vil træde i kraft, efter Restauranten slår sådanne opdaterede Handelsbetingelser op på rette sted. Din fortsatte adgang til, eller brug af, Stromboli.dk (herefter ”Hjemmeside) udgør samtykke til at være bundet af de ændrede Handelsbetingelser.

 

  1. Beskrivelse af hvad Restauranten sælger

Restauranten sælger madvarer, herunder, men ikke begrænset til; tilberedte madvarer og drikkevarer. De madvarer Restauranten tilbyder fremgår af Restaurantens gældende menukort.

 

Enhver person eller virksomhed (herefter ”Kunde”), der ønsker at købe førnævnte, har mulighed for at aflægge en bestilling (herefter ”Ordre”), og derved indgå en juridisk bindende købsaftale med Restauranten.  

 

  1. Adgang til [Stromboli.dk]

Kunden kan tilgå Hjemmesiden uden at oprette en bruger. Såfremt Kunden ønsker afgive en Ordre, er Kunden nødsaget til at afgive nogle nødvendige oplysninger. De oplysninger Kunden skal afgive, fremgår af en registreringsvejledning på Hjemmesiden. Når de nødvendige oplysninger er tastet ind, får Kunden adgang til at afgive en ordre hos Restauranten, og derved indgå en juridisk bindende købsaftale.

 

  1. Kundens retsevne

Der stilles krav til Kundens habilitet og alder ved købets gennemførelse. Ved at afgive en Ordre, bekræfter Kunden at:

4.1 Kunden er i stand til at indgå en bindende aftale med Restauranten, samt at

4.2 Kunden er over 18 år.

 

  1. Sådan afgiver Kunden en ordre

5.1 Når Kunden har valgt de Produkter Kunden ønsker at bestille fra Restaurantens menu, og afgivet de nødvendige oplysninger, har Kunden mulighed for at afgive Ordren, ved at klikke på ”Afgiv ordre”, ”fortsæt”, eller tilsvarende.

 

5.2 Den afgivne Ordre er en bindende juridisk aftale mellem Kunden og Restauranten, hvorfor det er vigtigt, at Kunden retter eventuelle fejl, inden Ordren afgivelse.

 

5.3 Når Ordren er afgivet og betalingen autoriseret, har Kunden ikke mulighed for at ændre, rette eller annullere Ordren. Såfremt kunden ønsker at ændre eller annullere Orden, har Kunden mulighed for at kontakte Restauranten direkte via telefon. Der stilles dog ikke garanti for, at Restauranten har mulighed for at rette eller annullere Ordren, idet at Restauranten allarede kan være påbegyndt at forberede Ordren.

 

5.4 Kunden får en ordrebekræftelse pr. e-mail, når Restauranten har modtaget bestillingen.

 

5.5 Såfremt Kundens betaling ikke godkendes, vil Ordren ikke blive behandlet, og der er ikke indgået en aftale mellem Kunden og Restauranten.

 

5.6 De forventede leverings- og afhentningstider fremgår af den ordrebekræftelse Kunden har modtaget. Disse er alene estimat, og Restauranten kan ikke garantere, at Ordren bliver leveret eller er klar til afhentning inden for de anslåede tider.

 

  1. Betaling

6.1 Restaurantens priser fremgår af det menukort der fremgår af Stromboli.dk.

 

6.2 Alle priser er inklusive moms, men eksklusive leveringsomkostninger.

 

6.4 Kunden har mulighed for at betale via Kort, Mobilepay eller kontant.

 

6.5 Vælger kunden udbringning i stedet for afhentning, tillægges leveringsomkostninger til det samlede skyldige beløb. Kunden er derved bekendt med den samlede pris inden Ordren afgives.

 

  1. Ansvarsfraskrivelse

7.1 Restauranten tilstræber at sikre, at alle oplysninger der fremgår af Hjemmesiden er korrekte. Restauranten kan dog ikke love, at alle oplysninger er præcise eller fuldstændige.

 

7.2 Restauranten kan til enhver tid foretage ændringer på Hjemmesiden. Dette kan være ændringer vedrørende Hjemmesidens funktionalitet, indehold samt priser. Disse kan ændres når som helst og uden varsel.

 

7.3 Restauranten giver Kunden adgang til Hjemmesiden, på den betingelse at Restauranten, så vidt muligt, og som loven tillader det, fraviger alle former for garantier, betingelser og vilkår vedrørende Hjemmesiden og Kundens brug heraf.

 

  1. [Stromboli] ansvar

8.1 [Stromboli] er ikke erstatningsansvarlig overfor Kunden for indirekte skader og tab, såvel som følgeskader. Dette er uanset, om der er tale om uagtsomhed eller misligholdelse af nærværende aftale, eller på anden vis. [Stromboli] kan ikke gøres erstatningsansvarlig for manglende overholdelse af lovpligtige krav eller på anden måde – i forbindelse med brug af Hjemmesiden. [Stromboli] fraskriver sig derfor ethvert erstatningsansvar vedrørende ethvert omsætningstab, tab af forretningsmuligheder, tab af data, tab af goodwill eller ethvert indirekte tab, m.v.

 

  1. Fortrydelsesret

9.1 Der ydes ikke fortrydelsesret på onlinebestillinger af mad på [Stromboli.dk]. Det fremgår af Forbrugeraftaleloven, at online køb af fødevarer, drikkevarer og andre varer til husholdningens løbende forbrug, ikke er omfattet af fortrydelsesretten.

 

  1. Reklamation

10.1 Såfremt Kunden oplever en mangelfuld levering af en Ordre, bedes Kunden kontakte Restauranten via telefon eller mail. Restauranten vil derefter afhjælpe manglen ved at genlevering.

 

Persondatapolitik  

De personlige oplysninger der indsamles, opbevares forsvarligt, og behandlingen af personlige oplysninger fremgår af [Stromboli] persondatapolitik.

 

Lovvalg og værneting  

Enhver tvist der udspringer af Kundens brug af [Stromboli] hjemmeside eller heraf følgende tvister, herunder disse Handelsbetingelsers omfang eller gyldighed, er underlagt dansk ret og skal indbringes for de danske domstole.

 

Klageadgang   

Såfremt [Stromboli] levering af en Ordre anses for værende mangelfuld, og Kunden ønsker at klage om dette, bedes Kunden rette henvendelse direkte til [Stromboli].

 

Finder Kunden og Restauranten ikke en løsning sammen, har Kunden mulighed for at indgive en klage til Center for Klageløsning;  

 

Nævnenes Hus  

Toldboden 2  

Viborg 8800  

 

Du kan klage til Center for Klageløsning via  www.forbrug.dk